3 Mart 2008 Pazartesi

Pazarlama Başarısı Nasıl Tanımlanır ?

Kişisel başarıyı nasıl tanımlarsınız ?

Yüksek gelir ?
Zenginlik ?
Güzel bir ev ?
Saygınlık ?

Kişisel olarak bile bu konuda bir çok tanımlama göz önüne alınabilir .

Pazarlamada ise ölçülebilir yalnızca 4 unsur vardır.

Karlılık ,

Pazar Payı ,

Müşteri Tatmini ,

Müşterinin hatırlama yeteneği ,

Karlılık planlama gerektirir ,pazarda bulunma amacıdır ,maliyetleri düşürerek veya fiyat yükselterek ulaşılabilir.

Fiyat arttırılırken satılan ürün adedi düşmeye başlar vede Pazar payı

Başarı ölçüsü olarak Pazar payı çok önemlidir ,istikrarlı bir marka performansı gerektirir.

Finans yöneticileri karlılık ve Pazar payının etkileri hakkında bilgi sahibidir.Yalnız müşteri tatmini ve müşterinin hatırlaması bu şekilde ölçülemez .Bununla birlikte uzun dönem başarı ve büyüme bu unsurlara bağlıdır.

Müşteri tatmini bilançoda görünmez , parayla ölçülmez .Müşterinin marka ile ilgili hissettikleriyle anlaşılır.

Garantisi var mı ? Fiyatı uygunmu ? Sahibine statü duygusu yaşatıyormu ? Müşterilerin çoğu memnunmu ? Müşteri memnuniyeti markayı tekrar sattırıyormu ? Bağlılık ? Ağızdan ağza pazarlama ?

Müşteri Hatırlaması pazarlama başarısındaki diğer unsurdur.Müşteri tatmini ,karlılık ve Pazar payıyla yakından bağlantılıdır.

Tatmin olan müşteriden geriye kalan sadakattir.Müşteri hatırlaması markanın karlılığını arttırır.Yeni müşterilerle tanışılması ,aklında kalan müşteriye tekrar satış istikrarlı karlılık performansında etkilidir.

Bilinen bir şey yeni müşteri kazanımının mevcut müşteriyi korumaktan beş kat pahalı olduğudur.

Az sayıda şirket , belkide ne olduğunu anlayamadığı için pazarlama başarısında belirtilen dört unsurun tamamına konsantre olur.

Sürdürülebilir karlılık içinse her biri çok önemlidir.


kaynak:selfhelpu

Hiç yorum yok: